Bestuur

Voorzitter                                           : Ronny Rammeloo.
Secretaris/ Penningmeester           : Herman Neijt.
Bestuurslid maaibeleid                    : Wim Taalman.
Bestuurslid- onderhoud viswater   : Rudy Geernaert
Bestuurslid Jeugdbeleid                   : vacant
Bestuurslid algemene zaken            : vacant
Bestuurslid onderhoud viswater    : Frank Ploegaert.