geschiedenis

De vereniging is opgericht in 1958 door de heren Jozef Cornelis, Johan Boogaerd en Leon Haers , de laatste was in die tijd eigenaar van Cafe t’Witte Paard in de Weststraat te Philippine, dit werd dan ook het clubhuis en het verkooppunt van de vergunningen. De vergunningen werden toen nog verstrekt door het waterschap De Drie Ambachten. Het aantal vergunningen was vastgesteld op een maximum van 75 vergunningen, door dit aantal was er als snel een wachtlijst om lid te mogen worden.

De vergunningen zijn tot begin de jaren negentig verstrekt door het Waterschap het aantal is in de loop der jaren wel verhoogd.  De naam van de vereniging luide toen Hengelaarsvereniging Geduld Overwint.

Na het sluiten van het Cafe t’Witte Paard werd Café Marinet het clublokaal waar we tot op de dag vandaag nog de vergaderingen organiseren en de prijsuitreikingen.

wordt vervolgd.