Wedstrijden

Beste Leden

Op de wedstrijddagen is het niet toegestaan om te vissen vanaf plaats 35 tot aan het sluisje in het Philippinekanaal van 2 uur voor de aanvangstijd tot ½ uur na het eindsignaal. De aanvangstijden en precieze data zijn te vinden onder downloads wedstrijd kalender

Het bestuur

Dear Members

on competiton days it is not allowed to free fishing from place 35 tot the end ( lock) in the Philippine canal from 2 hours before the start time until ½ hour after the final signal . The starting times and excact dates can be found under  downlaods ” competition calender.

directorship