Wedstrijden

Beste Leden

Op de wedstrijddagen is het niet toegestaan om te vissen vanaf plaats 35 tot aan het sluisje in het Philippinekanaal van 2 uur voor de aanvangstijd tot ½ uur na het eindsignaal. De aanvangstijden en precieze data zijn te vinden onder downloads wedstrijd kalender

Het bestuur

Dear Members

on competiton days it is not allowed to free fishing from place 35 tot the end ( lock) in the Philippine canal from 2 hours before the start time until ½ hour after the final signal . The starting times and excact dates can be found under  downlaods ” competition calender.

directorship

Jaarvergadering 2022

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de algemene ledenvergadering van hengelsportvereniging

“Geduld Overwint” Philippine op zaterdag 7 januari 2023 vanaf 15.00 uur in zaal “De Kaaie”. Waterpoortstraat 1A in Philippine Telefoon +31 (0) 115 851 665